Domov > Noviny > Obsah

Bezpečnostné postupy pre žeriavy

Mar 06, 2017

1.1 žeriav ovládače špecializované školenia, kvalifikovaný príslušné oddelenia, vydané osvedčenie, kvázi prevádzky, je prísne zakázané bez licencie personálu prevádzky zdvíhacích zariadení.

1.2 skôr zdvíhacie žeriav, žeriav vodič musí overiť, či zariadenia je normálne, či je kábel vyhovujú predpisom o bezpečnosti, či hydraulické zariadenie a bezpečnostné zariadenia sú úplné, spoľahlivé a citlivé a pracovnej časti žeriavu sú prísne zakázané.

1.3 žeriav ovládače musia byť úzko s príkaz personál podliehajú príkaz príkaz príkaz. Musí byť zdokonaľovali pred operáciou. Ak príkazový signál je nejasný alebo zle, vodič má právo odmietnuť vykonať; práce, vodič osoby vydané núdzového signálu, musí okamžite počúvať, byť odstránené po neistoty naďalej pracovať.