Domov > Noviny > Obsah

Žeriavové komponenty inventára, Elastická linka

Mar 06, 2017

(1) počet častí, model a v súlade s návrhmi a špecifikáciami požiadaviek na komplexnú kontrolu kvality komponentov vrátane pevnosti a celistvosti komponentov (s alebo bez vážnych trhlín, skoliózy, skreslenia, poškodenia a iných závažných chýb ); tvar a geometria Veľkosť, rovinnosť, rovinnosť, pohrebné časti, vyhradené larvy L pozícia, veľkosť a množstvo; kĺbové oceľové krúžky, stabilita vložených častí a komponentov osi je presná, či už továrenský certifikát. Ak existuje odchýlka od konštrukcie alebo špecifikácie, mala by byť pred zdvihom opravená.

(2) v komponente podľa potreby opraviť potrebu hrať dobrú os. Stred základného pohára by mal byť mimo zvislej a vodorovnej osi; žeriavové nosníky, strešné nosníky a iné komponenty by mali byť v strede stĺpika; Strecha a vrchná časť a podpera na osi a elevačnej línii; v streche (strešný nosník) na vysúvacom ráme, na streche alebo väzniciach nainštalovaných na riadiacich linkách, na obidvoch koncoch a na vrchnej koncovej montážnej osi.