Domov > Noviny > Obsah

Súťaže a Trend vývoja trhu žeriav

Mar 06, 2017

Konkurencia na trhu žeriav je znízenie. Trh nákladných automobilov Číny bol čelí globálne konkurenčné prostredie, hoci čínska ťažkých nákladných priemyslu, lokálny trhový podiel podiel na trhu veľký podiel, ale to neznamená, že budúce vzor zostanú, výrobnej technológie na zlepšenie lokalizáciu výrobné náklady a iné faktory sú znížené v budúcnosti ťažkých nákladných priemysel súťaže prostredie zmeny.

S neustálym vývojom žeriavovej techniky stále viac a viac podnikov sa pripojiť žeriavovej techniky. Riziko stavebných strojov zahŕňa technické riziko, ponuky a dopytu a ekonomického rizika. Základné technológie niektorých produktov aktuálne inžinierstva strojov sa prejavuje predovšetkým na celkový dizajn a technickú integráciu, ak podnik môže včas výskum a vývoj nových technológií, nových procesov a nových produktov na uspokojenie požiadavkám trhu, produkt môže čeliť riziku eliminovaná.