Domov > výstava > Obsah

Ako fungujú KBK žeriavy bezpečne

Mar 06, 2017

Subjekt, ktorý prevádzkuje KBK žeriav musí mať určité pracovné skúsenosti a byť oboznámení s vnútornou štruktúrou produktu. Poznať nebezpečenstvo nepovolenú operáciu. Takýto prevádzkovateľ je naozaj kvalifikovaných.

KBK žeriav košík nápravy, prevodovka organizácie, ručné monorail autom a iné hlavné zložky. Žeriav je zavesená trajektórie trajektórie I-beam. Ručné monorail auto visí v hlavnom okne hlavnιho lϊθa chôdza, vozíky a ručné monorail auto prechádzky a zdvíhanie tovarov sú poháňané runej reťaze.